Confidențialitatea vizitatorilor site-ului medestetica.md este foarte importantă pentru administrația (în continuare Administrația) Centrului de Estetica facială și corporală în Moldova și noi dispunem de măsuri stricte pentru a o proteja. Această politică explică modul în care vor fi utilizate informațiile pe care ni le furnizați. 
Acceptând utilizarea cookie-urilor în conformitate cu prevederile acestei politici la prima vizită pe site-ul nostru, ne autorizați să folosim cookie-uri de fiecare dată când vizitați medestetica.md 

1. Datele pe care le prelucrăm
1.1 Nu colectăm datele personale Utilizatorilor prin intermediul Site-ului.
1.2 Toate datele colectate pe site sunt furnizate și acceptate într-o formă anonimizată ("Date anonimizate").

1.3 Datele anonimizate cuprind următoarele informații care nu permit identificarea Utilizatorului.

1.3.1 Informațiile pe care Utilizatorul furnizează utilizând formularele online și modulele software ale site-ului, inclusiv numele sau numărul de telefon și/sau adresa de e-mail.
1.3.2. Datele care sunt transmise în mod automat în formă anonimizată, în funcție de setările software-ului pe care îl utilizați.

1.4. Administrația are dreptul de a stabili cerințe pentru compunerea datelor impersonale ale Utilizatorului care sunt colectate prin intermediul site-ului web.

1.5. În cazul în care anumite informații nu sunt marcate ca fiind obligatorii, furnizarea sau dezvăluirea acestora este la discreția Utilizatorului și din proprie inițiativă.

1.6. Administrația nu verifică exactitatea datelor furnizate și disponibilitatea consimțământului necesar din partea Utilizatorului pentru prelucrarea acestora în conformitate cu prezenta Politică, presupunând că Utilizatorul acționează cu bună credință, cu prudență și depune toate eforturile necesare pentru a menține aceste informații la zi și pentru a obține toate consimțămintele necesare pentru utilizarea lor.

1.7. Recunoașteți și acceptați posibilitatea ca pe site să fie utilizat un software terț, în urma căruia aceste părți pot primi și transmite datele menționate în punctul 1. 3 în formă anonimizată.

1.8 Componența și condițiile de colectare a datelor anonime cu ajutorul unui software terț sunt stabilite direct de către titularii de drepturi și pot include
- date despre browser (tip, versiune, cookie);
- datele dispozitivului și locația acestuia;
- date despre sistemul de operare (tip, versiune, rezoluția ecranului);
- datele de interogare (ora, sursa de transfer, adresa IP).

1.9. Administrația nu este responsabilă pentru modul în care datele impersonale ale Utilizatorului sunt utilizate de către terți.

2. Scopurile prelucrării datelor
2.1 Administrația utilizează datele în următoarele scop:
2.1.1. Prelucrarea solicitărilor primite pentru programări și pentru consultații medicale, precum și pentru consultarea și comunicarea cu utilizatorul;

3. Cerințele privind protecția datelor

3.1 Administrația stochează datele și le protejează împotriva accesului neautorizat și a diseminării în conformitate cu normele și reglementările sale interne.
3.2. Datele primite rămân confidențiale, cu excepția cazului în care sunt puse la dispoziția publicului de către Utilizator, iar tehnologia și software-ul utilizate pe Site sau setările software-ului utilizat de către Utilizator permit un schimb deschis cu persoane și/sau alți participanți și utilizatori ai Internetului.
3.3. Pentru a îmbunătăți calitatea activității, Administrația are dreptul de a stoca fișiere jurnal privind acțiunile efectuate de Utilizator în cadrul utilizării Site-ului timp de 1 (un) an.

4. Transfer de date
4.1 Administrația are dreptul de a transfera date către terți în următoarele cazuri:
- Utilizatorul și-a exprimat consimțământul pentru astfel de acțiuni; 
- În legătură cu transferul Site-ului în posesia, utilizarea sau proprietatea unei terțe părți;
- La cererea unei instanțe sau a unui alt organism de stat autorizat, în cadrul procedurii stabilite prin lege;
- Pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale administrației în legătură cu încălcările comise de utilizator.

5. Modificarea politicii de confidențialitate
5.1. Prezenta Politică poate fi modificată sau denunțată de către Administrație în mod unilateral, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. Noua versiune a Politicii intră în vigoare din momentul în care este postată pe site, cu excepția cazului în care noua versiune a Politicii prevede altfel.

5.2 Versiunea actuală a politicii este disponibilă pe site-ul web la adresa medestetica.md/politica-site-ului/.
Versiunea valabilă a politicii din data de 30 septembrie 2022.